Gurdwara’s In Malaysia

 • Labuan
  • Gurdwara Sahib Labuan
 • Kelantan
  • Gurdwara Sahib Tumpat, Kelantan
  • Gurdwara Sahib Kota Bahru,Kelantan
  • Gurdwara Sahib Kuala Krai, Kelantan
 • Sabah
  • Gurdwara Sahib Singh Sabha, Lahad Datu, Sabah
  • Gurdwara Sahib Tawau, Sabah
  • Gurdwara Sahib Kota Kinabalu, Sabah
  • Gurdwara Sahib Sandakan, Sabah